Zaanshine Distilleerderij / Zaanshine Distillery

Drink met mate maar wel genoeg en geniet van een eerlijk product 

Etiketten en wettelijke eisen


Gegevens omtrent de producent/verpakker of verkoper

Deze aanduiding moet bestaan uit de naam of de handelsnaam en het adres van de producent of van de verpakker of van een binnen de EU gevestigde verkoper. Volledige vermelding van het adres, ook als sprake is van een rechtspersoon. Controlerende instanties moeten de ‘food business operator’ kunnen lokaliseren middels het etiket.  Refereren naar een webpagina, of alleen telefoonnummer, fax of e-mailadres is niet voldoende conform artikel 9 (1) (h).

Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling: diegene wiens naam op de verpakking staat (of de importeur bij import uit derde landen) is verantwoordelijk voor de juiste informatie.Vermelding allergene stoffen

Sinds 25 november 2005 moeten alle levensmiddelen (en dus ook dranken) op het etiket vermelden of er stoffen zijn verwerkt die allergieën kunnen veroorzaken. Er is een lijst met ingrediënten die, indien verwerkt in het levensmiddel, tot gevolg heeft dat op het etiket moet worden vermeld: bevat ……… (Bijlage II van vo. 1169/2011).

De lijst bevat o.a. granen, eieren, aardnoten, melk, sulfiet. 

Omdat bij distillatie van ingrediënten de allergene werking ongedaan wordt gemaakt is er een aantal uitzonderingen voorzien voor deze verplichte vermelding (art. 22 (1) en Bijlage II).

In verordening 1169/2011 aangaande voedselinformatie staan in Bijlage II (pag. 43) de stoffen of producten die allergieën of intolerantie veroorzaken opgesomd. Aangeraden wordt om allergenen in de lijst van ingrediënten te benadrukken met een onderscheidende typografie (bijvoorbeeld lettertype, stijl of achtergrondkleur). Indien er geen lijst van ingrediënten is moet vermeld worden: bevat … gevolgd door de naam van het product of stof opgenomen in Bijlage II. Een allergenen vermelding is niet verplicht wanneer de benaming van het levensmiddel duidelijk verwijst naar de desbetreffende stof of het desbetreffende product.

Uitzonderingen: artikel 22 (1) van vo 1169/2011; Bijlage II 

 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

  

 

Overige bepalingen en wettelijke eisen

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de wettelijke bepalingen en regels.